Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\pia\home\index.php:1) in C:\AppServ\www\pia\_library\template.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\pia\home\index.php:1) in C:\AppServ\www\pia\_library\template.php on line 3

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\pia\home\index.php:1) in C:\AppServ\www\pia\_library\template.php on line 4

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\pia\home\index.php:1) in C:\AppServ\www\pia\_library\template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\pia\home\index.php:1) in C:\AppServ\www\pia\_library\template.php on line 6
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ระบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูพืชสำคัญ
เข้าสู่ระบบ -> user name :  password : 
ระบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูพืขสำตัญ

Tips การใช้โปรแกรม
เพิ่มเติมอีกนิด ในการบันทึกข้อมูลพื้นที่ยืนต้น เดิมระบบได้นำเอาพื้นที่ยืนต้นของสัปดาห์ก่อนขึ้นมา เพื่อให้ผู้บันทึกได้ตรวจสอบแก้ไขก่อนที่จะ save เพื่อประหยัดเวลา แต่ปัญหาก็คือว่า หลายคนเข้าใจว่าตัวเลขที่ขึ้นมานั้น เป็นตัวเลขที่ระบบดึงมาจากฐานข้อมูลในส่วนกลาง จึงไม่ตรวจสอบและแก้ไข ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด ทำให้ข้อมูลไม่ถูก update บางทีสัปดาห์ก่อนผิดอย่างไร สัปดาห์ต่อๆ มาก็ผิดอยู่อย่างนั้น
   - ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงขอแยกระหว่างตัวเลขของสัปดาห์ก่อน กับตัวเลขที่จะต้องคีย์เข้าไปในสัปดาห์นี้ ให้อยู่คนละช่องกัน ถ้าท่านเปิดมาแล้ว save เลยโดยไม่ตรวจสอบเหมือนอย่างเคย ระบบก็จะไม่ save ให้นะครับเสมือนหนึ่งว่าท่านไม่ได้รายงาน
   - อย่างนี้ อาจจะทำให้เสียเวลาในการคีย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ก็มีตัวช่วยครับ คือ ถ้าตรวสอบแล้วเห็นว่าตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลง ก็ ดับเบิลคลิก ที่ช่องนั้นๆ ระบบจะช่วยดึงตัวเลขของสัปดาห์ก่อนมาใส่ให้ นะครับ แต่ก็ต้องทำไปทีละช่องนะครับท่าน

สวัสดีครับท่านผู้ชม โปรมแกรม มีการปรับปรุงเล็กน้อยครับ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้ Browser ได้หลากหลายมากขึ้น (รวมทั้ง ipad) ส่วนการบันทึกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ครับ
   - แยกบันทึกระหว่างพื้นที่ยืนต้นกับพื้นที่ระบาด เพราะบางพืชมีมากกว่า 1 ศัตรูพืช ก็ให้ใช้พื้นที่ยืนต้นเดียวกัน ตัวเลขก็จะตรงกันทุกศัตรูพืชของพืชนั้น อีกอย่างก็จะได้ลดเวลาในการคีย์ข้อมมูลของท่านด้วยครับ
   - เมื่อมีการแยกบันทึก ขอให้ท่านบันทึกพื้นที่ยืนต้นก่อนนะครับ เพื่อป้องกันความผิดพลาด เช่น อาจจะคีย์ข้อมูลการระบาด แต่ลืมคีย์ข้อมูลพื้นที่ยืนต้น เมื่อพิมพ์รายงานออกมาก็จะทำให้พื้นที่ระบาดมากกว่าพื้นที่ืนต้นได้ ดังนั้น จึง อนุญาตล็อคไม่ให้คีย์ข้อมมูลพื้นที่ระบาด สำหรับตำบลที่ยังไม่ได้คีย์พื้นที่ยืนต้นครับ
   - ในส่วนพื้นที่ระบาด มีข้อมูลให้รายงานเพิ่มเติมอีก 1 ปรเด็นครับ คือ พื้นที่เฝ้าระวัง ซึ้งก็หมายถึง พื้นที่ที่พบศัตรูพืชนั้น แต่ไม่ถึงเกณฑ์ระบาด หน่วยนับก็เป็นจำนวนราย จำนวนไร่ อีก 2 ช่อง รบกวนทุกท่านเพิ่มเติมด้วยครับ
   - การปรับปรุงย่อมมีอะไรที่หลงหูหลงตา หากท่านพบข้อพิดพลาดโปรดแจ้งทาง สพส. หรือผู้ปรับปรุงทาง https://www.facebook.com/panu.sk.3 หรือ Line ID panu9909 หรือ โทร. 081-7277880 ขอบคุณครับ
เครื่องหมาย ** ที่อยู่ท้ายบรรทัด ก็เหมือนเดิมครับ คือเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นตำบลที่จำเป็นต้องคีย์ข้อมูล (ปล่อยว่างไม่ได้) ถ้าไม่มีพื้นที่ปลูกหรือพื้นที่ระบาดก็ต้องคีย์เลข 0 นะครับ
ลักษณะรายงาน
1. เป็นรายงานการระบาดศัตรูพืขที่สำตัญ ได้แก่ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนหัวดำมะพร้าว และแมลงดำหนามมะพร้าว แลศัตรูพืชชนิดอื่น ที่อาจเพิ่มเติมภายหลัง
2. ตำบลที่มีพื้นที่ปลูกพืชของศัตรูพืชสำคัญดังกล่าว ต้องรายงานทุกสัปดาห์ ก่อนเวลา 12.30 ของวันพุธ
3. เป็นการแจ้งพื้นที่ยืนต้นและพื้นที่ระบาด ณ สัปดาห์ที่รายงาน (ไม่ใช่ข้อมูลสะสม)
4. ให้รายงานต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ตราบเท่าที่ยังมีพืชนั้นๆ ยืนต้นอยู่ในพื้นที่ หากพื้นที่ยืนต้นลดลงจนเหลือ 0 ให้คีย์ เลข 0 ในช่องจำนวนราย
5. การหยุดรายงานโดยที่ยังมีพื้นที่ยืนต้นในสัปดาห์ก่อน จะถือว่าขาดส่งรายงาน ระบบจะนำข้อมูลของสัปดาห์ก่อนหน้ามาใส่แทนโดยปริยาย โดยจะถูกบันทึกว่าเป็น record ที่ขาดส่งรายงาน และจังหวัด/อำเภอ ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ระบบนำมาใส่แทนนั้นด้วยเช่นกัน
6. ข้อมูลการระบาด และการขาดส่งรายงาน จะถูกประมวลผล และนำเสนอต่อ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรทุกสัปดาห์ และจะถูกเก็บในฐานข้อมูลโดยปริยาย
ขั้นตอนและวิธีการรายงาน
1. ตำบลดำเนินการตรวจสอบและประเมินพื้นที่ระบาดโดยวิธี RRA แล้วแจ้งอำเภอ
2. อำเภอ บันทึกข้อมูลของทุกตำบลเข้าระบบในคราวเดียวกัน ระหว่างวันจันทร์ จนถึง ก่อน 12.30 น. ของวันพุธ
3. จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง / แก้ไข / ทวงถาม ข้อมูลของอำเภอ และสามารถบันทึกข้อมูลแทนอำเภอได้ ระหว่างวันจันทร์ จนถึง ก่อน 12.30 น. ของวันพุธ เช่นเดียวกัน ดังนั้นหากมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้บันทึกข้อมูลให้ทัน ก่อน เวลา 12.30 น. ของวันพุธ
4. พลังวันพุธ 12.30 น. ระบบจะปิดไม่ให้มีการบันทึกแก้ไขใดๆ ได้อีก และจะเปิดรับข้อมูลของสัปดาห์ใหม่ ในวันจันทร์ถัดไป
5. ตำบลที่มีพื้นที่ปลูกพืชของศัตรูพืชที่สำคัญ ต้องรายงานทุกสัปดาห์ หากพื้นที่ปลูกลดลงจนเหลือ 0 (เช่นถูกเก็บเกี่ยวจนหมด) ให้คีย์พื้นที่ยืนต้นเป็น 0 ราย หลังจากนั้น สัปดาห์ต่อไปก็ไม่จำเป็นต้องรายงาน จนกว่าจะมีพื้นที่ปลูกใหม่ ส่วนตำบลที่ไม่เคยมีพื้นที่ปลูกพืชนั้นๆ ก็ไม่จำเป็นต้องรายงาน
6. ระบบไม่เปิดให้มีบันทึกแก้ไขข้อมูลสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ จึงขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดถี่ถ้วน ให้ทันก่อนเวลา 12.30 น. ของวันพุธ เพราะหลังจากนี้ระบบจะปิดรับข้อมูล
การประเมินพื้นที่ระบาด ด้วยวิธีการ RRA

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
1. พื้นที่ระบาด หมายถึง พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเฉลี่ยมากกว่า 10 ตัว ต่อจุด จากการสำรวจ 10 จุดต่อแปลง
2. จุดในการสำรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล: นาหว่าน 1 จุดเท่ากับ 10 ต้น: นาดำ 1 จุดเท่ากับ 1 กอ

หนอนหัวดำมะพร้าว
1. พท.เฝ้าระวัง หมายถึง พื้นที่ที่ควบคุมโดยการตัดทางใบแล้ว
2. การประเมินสถานการณ์ให้คำนวนจาก มะพร้าว 25 ต้น คิดเป็น 1 ไร่
3. ระดับการทำลายน้อย หมายถึง ต้นมะพร้าวมีทางใบเขียวที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำลายตั้งแต่ 13 ทางขึ้นไป
4. ระดับการทำลายปานกลาง หมายถึง ต้นมะพร้าวมีทางใบเขียวที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำลาย 12-6 ทาง
5. ระดับการทำลายรุนแรง หมายถึง ต้นมะพร้าวมีทางใบเขียวที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำลาย 5-0 ทาง
6.